หัวข้อเอกสาร :
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Digital Health Platform ตอบโจทย์ประเด็นปฏิรูปสำหรับ เขตสุขภาพที่ 12

รายละเอียดเอกสาร :

เอกสารประกอบการประชุม

@parn Webex meeting recording: CIO Rh12 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Digital Health Platform ตอบโจทย์ประเด็นปฏิรูปสำหรับ เขตสุขภาพที่ 12-20220105 0606-1
Password: wFnCfpa2
Recording link


ลำดับ
วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวน์โหลด)
จำนวนดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

Visited : 19555