หัวข้อเอกสาร :
หนังสือสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

รายละเอียดเอกสาร :

ขอแจ้งช่องทางดาวน์โหลดหนังสือสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ระบบตรวจราชการออนไลน์ http://bie.moph.go.th/e-inspection-64/file_docth/2021-06-12-09-38-14.pdf

 


ลำดับ
วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวน์โหลด)
จำนวนดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
1 2021-06-18 15:11:23 หนังสือสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1.pdf(10584752 KB ) 54

Visited : 22964