หัวข้อเอกสาร :
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอก เมษายน 2564) จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดเอกสาร :

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอก เมษายน 2564) จังหวัดพัทลุง


ลำดับ
วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวน์โหลด)
จำนวนดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
1 2022-08-17 19:20:56 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 17 สิงหาคม 2565.pdf(293995 KB ) 0
2 2022-08-16 20:49:40 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 16 สิงหาคม 2565.pdf(293676 KB ) 0
3 2022-08-15 15:54:28 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 15 สิงหาคม 2565.pdf(293934 KB ) 1
4 2022-08-14 13:56:02 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 14 สิงหาคม 2565.pdf(294941 KB ) 0
5 2022-08-13 21:03:34 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 13 สิงหาคม 2565.pdf(294408 KB ) 0
6 2022-08-12 20:56:45 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 12 สิงหาคม 2565.pdf(295135 KB ) 0
7 2022-08-11 19:22:39 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 11 สิงหาคม 2565.pdf(294402 KB ) 0
8 2022-08-10 20:56:24 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 10 สิงหาคม 2565.pdf(294769 KB ) 0
9 2022-08-09 19:10:35 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 9 สิงหาคม 2565.pdf(293913 KB ) 0
10 2022-08-08 20:45:57 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 8 สิงหาคม 2565.pdf(294601 KB ) 0
11 2022-08-07 21:03:55 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 7 สิงหาคม 2565.pdf(294365 KB ) 0
12 2022-08-06 21:33:48 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 6 สิงหาคม 2565.pdf(294661 KB ) 1
13 2022-08-06 20:18:59 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 5 สิงหาคม 2565..pdf(294661 KB ) 0
14 2022-08-04 19:18:03 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 4 สิงหาคม 2565.pdf(293454 KB ) 1
15 2022-08-03 21:07:01 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 3 สิงหาคม 2565.pdf(293954 KB ) 0
16 2022-08-02 16:11:11 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 2 สิงหาคม 2565..pdf(295034 KB ) 3
17 2022-08-02 16:10:55 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 1 สิงหาคม 2565..pdf(294860 KB ) 2
18 2022-07-31 16:05:39 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 31 กรกฎาคม 2565.pdf(295031 KB ) 9
19 2022-07-30 19:07:52 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 29 กรกฎาคม 2565.pdf(295675 KB ) 4
20 2022-07-30 19:07:37 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 28 กรกฎาคม 2565.pdf(295299 KB ) 2
21 2022-07-30 19:07:24 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 27 กรกฎาคม 2565.pdf(294847 KB ) 2
22 2022-07-30 19:05:56 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 26 กรกฎาคม 2565.pdf(294884 KB ) 2
23 2022-07-30 19:05:44 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 25 กรกฎาคม 2565.pdf(295253 KB ) 2
24 2022-07-24 22:30:56 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2565.pdf(295659 KB ) 9
25 2022-07-23 19:41:16 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565.pdf(300306 KB ) 2
26 2022-07-19 23:58:26 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 19 กรกฎาคม 2565.pdf(295106 KB ) 8
27 2022-07-18 18:26:54 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565.pdf(294895 KB ) 4
28 2022-07-17 19:10:06 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2565.pdf(294411 KB ) 6
29 2022-07-16 19:35:34 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2565.pdf(294699 KB ) 2
30 2022-07-15 18:22:49 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565.pdf(294904 KB ) 3
31 2022-07-14 17:26:54 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2565.pdf(294379 KB ) 3
32 2022-07-13 18:23:45 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565.pdf(294793 KB ) 2
33 2022-07-13 18:23:36 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2565.pdf(295198 KB ) 2
34 2022-07-11 16:21:02 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 .pdf(293710 KB ) 11
35 2022-07-10 23:36:52 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 .pdf(294150 KB ) 7
36 2022-07-09 21:11:59 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2565.pdf(294918 KB ) 4
37 2022-07-08 21:56:39 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 .pdf(294836 KB ) 2
38 2022-07-07 17:22:00 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 .pdf(293854 KB ) 2
39 2022-07-06 20:37:38 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 .pdf(294132 KB ) 4
40 2022-07-05 16:27:57 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 .pdf(294809 KB ) 1
41 2022-07-04 19:23:52 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 .pdf(293427 KB ) 3
42 2022-07-03 23:57:29 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 .pdf(292368 KB ) 7
43 2022-07-03 23:56:51 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 .pdf(294068 KB ) 1
44 2022-07-03 23:56:01 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 .pdf(293951 KB ) 1
45 2022-06-30 21:00:24 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 .pdf(294459 KB ) 6
46 2022-06-29 20:57:00 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 .pdf(294199 KB ) 3
47 2022-06-28 18:37:38 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 .pdf(293765 KB ) 6
48 2022-06-27 18:32:27 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565.pdf(294594 KB ) 3
49 2022-06-26 14:44:16 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2565 .pdf(287690 KB ) 4
50 2022-06-25 16:54:30 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565 .pdf(287955 KB ) 2
51 2022-06-24 15:24:17 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565.pdf(287366 KB ) 1
52 2022-06-23 15:19:14 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 .pdf(287783 KB ) 8
53 2022-06-21 15:15:22 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 .pdf(288803 KB ) 14
54 2022-06-20 16:28:28 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 .pdf(288983 KB ) 6
55 2022-06-19 18:07:35 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2565 .pdf(288223 KB ) 4
56 2022-06-18 15:12:52 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2565.pdf(288227 KB ) 1
57 2022-06-17 15:11:15 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565.pdf(288485 KB ) 1
58 2022-06-16 14:22:12 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565 .pdf(292964 KB ) 5
59 2022-06-15 18:25:55 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565.pdf(294410 KB ) 1
60 2022-06-14 15:40:58 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 .pdf(295063 KB ) 3
61 2022-06-13 20:54:28 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565.pdf(292894 KB ) 7
62 2022-06-12 19:35:39 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2565 .pdf(294951 KB ) 3
63 2022-06-11 17:21:28 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2565 .pdf(293724 KB ) 2
64 2022-06-10 16:59:55 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 .pdf(294022 KB ) 5
65 2022-06-09 23:33:13 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 .pdf(294996 KB ) 4
66 2022-06-09 15:39:17 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 .pdf(294604 KB ) 1
67 2022-06-06 18:23:49 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 .pdf(295248 KB ) 10
68 2022-06-05 19:22:09 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2565 .pdf(293436 KB ) 3
69 2022-06-04 19:11:53 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2565.pdf(294628 KB ) 1
70 2022-06-03 20:31:50 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2565 .pdf(294004 KB ) 4
71 2022-06-02 17:30:35 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565.pdf(293410 KB ) 7
72 2022-05-31 18:40:30 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 .pdf(295634 KB ) 11
73 2022-05-30 15:53:38 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 .pdf(295668 KB ) 2
74 2022-05-29 18:36:50 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 .pdf(295189 KB ) 0
75 2022-05-28 18:12:12 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 .pdf(295910 KB ) 1
76 2022-05-27 19:28:22 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565.pdf(296285 KB ) 1
77 2022-05-26 16:09:53 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 .pdf(295947 KB ) 4
78 2022-05-25 16:29:48 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 .pdf(296362 KB ) 6
79 2022-05-24 18:09:27 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 .pdf(297356 KB ) 5
80 2022-05-23 19:51:14 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565.pdf(295750 KB ) 8
81 2022-05-22 19:29:37 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2565.pdf(294757 KB ) 6
82 2022-05-21 20:41:20 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565.pdf(297035 KB ) 1
83 2022-05-20 16:12:25 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 .pdf(296440 KB ) 9
84 2022-05-19 19:08:02 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565.pdf(295718 KB ) 3
85 2022-05-18 17:36:10 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 .pdf(295527 KB ) 3
86 2022-05-17 15:46:02 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 .pdf(296354 KB ) 7
87 2022-05-16 19:39:01 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 .pdf(312255 KB ) 8
88 2022-05-15 18:51:52 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 .pdf(312352 KB ) 2
89 2022-05-15 06:21:08 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 14 พฤษภาคม 2565.pdf(312361 KB ) 5
90 2022-05-13 21:17:20 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 .pdf(312225 KB ) 3
91 2022-05-11 17:39:53 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 .pdf(296886 KB ) 7
92 2022-05-10 16:31:19 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 .pdf(295591 KB ) 7
93 2022-05-09 16:07:30 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 .pdf(295507 KB ) 5
94 2022-05-08 20:49:47 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 .pdf(297298 KB ) 6
95 2022-05-07 20:19:34 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 .pdf(297392 KB ) 6
96 2022-05-06 23:10:56 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 .pdf(297392 KB ) 4
97 2022-05-05 16:29:05 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 .pdf(296176 KB ) 2
98 2022-05-04 17:37:25 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 .pdf(298839 KB ) 5
99 2022-05-03 20:59:35 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 .pdf(297044 KB ) 2
100 2022-05-02 18:26:05 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565.pdf(298562 KB ) 6
101 2022-05-01 19:37:08 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 .pdf(298025 KB ) 5
102 2022-04-30 20:20:39 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 30 เมษายน 2565.pdf(297514 KB ) 4
103 2022-04-29 18:52:15 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 .pdf(296981 KB ) 4
104 2022-04-27 16:26:10 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 .pdf(297530 KB ) 8
105 2022-04-26 16:29:37 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2565 .pdf(297211 KB ) 6
106 2022-04-24 22:34:13 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2565.pdf(296157 KB ) 10
107 2022-04-23 19:33:17 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2565 .pdf(297479 KB ) 4
108 2022-04-22 19:50:37 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 22 เมษายน 2565.pdf(297348 KB ) 1
109 2022-04-21 18:13:25 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2565 .pdf(297845 KB ) 5
110 2022-04-20 19:56:17 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2565.pdf(298651 KB ) 9
111 2022-04-19 16:12:11 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 .pdf(299803 KB ) 7
112 2022-04-18 16:00:05 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2565 .pdf(295859 KB ) 8
113 2022-04-17 18:48:39 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 17 เมษายน 2565.pdf(297151 KB ) 8
114 2022-04-16 18:44:35 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 16 เมษายน 2565.pdf(298162 KB ) 4
115 2022-04-15 19:52:00 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2565 .pdf(297167 KB ) 2
116 2022-04-14 19:25:33 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2565 .pdf(295514 KB ) 4
117 2022-04-13 21:05:13 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2565 .pdf(297894 KB ) 5
118 2022-04-12 22:00:08 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2565.pdf(300408 KB ) 7
119 2022-04-11 18:16:36 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2565 .pdf(298698 KB ) 5
120 2022-04-10 19:14:14 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2565 .pdf(298741 KB ) 3
121 2022-04-09 17:45:30 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2565.pdf(300878 KB ) 3
122 2022-04-08 20:50:04 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 .pdf(299210 KB ) 2
123 2022-04-07 16:31:35 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 .pdf(297906 KB ) 8
124 2022-04-06 19:55:33 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน 2565 .pdf(298502 KB ) 4
125 2022-04-05 17:02:32 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2565 .pdf(298084 KB ) 2
126 2022-04-04 19:49:19 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2565 .pdf(298925 KB ) 1
127 2022-04-03 19:19:52 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2565 .pdf(298847 KB ) 7
128 2022-04-02 20:14:58 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2565.pdf(316109 KB ) 4
129 2022-04-02 20:14:45 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2565.pdf(316109 KB ) 3
130 2022-04-01 18:24:59 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565.pdf(299946 KB ) 8
131 2022-03-31 20:31:42 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 .pdf(300434 KB ) 10
132 2022-03-30 21:06:44 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม .pdf(298974 KB ) 8
133 2022-03-29 19:24:10 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565 .pdf(311209 KB ) 8
134 2022-03-28 18:45:17 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565 .pdf(311881 KB ) 6
135 2022-03-27 18:53:58 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2565 .pdf(312082 KB ) 11
136 2022-03-26 18:22:25 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2565 .pdf(311118 KB ) 7
137 2022-03-25 18:17:45 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 .pdf(301953 KB ) 12
138 2022-03-24 18:40:57 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565 .pdf(301634 KB ) 6
139 2022-03-23 18:42:54 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 .pdf(302079 KB ) 9
140 2022-03-22 18:21:41 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565 .pdf(302098 KB ) 12
141 2022-03-21 21:12:51 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565 .pdf(301253 KB ) 7
142 2022-03-20 19:33:10 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2565 .pdf(302487 KB ) 13
143 2022-03-19 19:54:09 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2565 .pdf(301138 KB ) 5
144 2022-03-18 19:29:46 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 .pdf(301437 KB ) 2
145 2022-03-17 18:56:11 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565 .pdf(299586 KB ) 7
146 2022-03-16 20:06:08 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 .pdf(299154 KB ) 9
147 2022-03-15 20:36:53 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 .pdf(298203 KB ) 8
148 2022-03-14 21:41:50 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 .pdf(299040 KB ) 6
149 2022-03-13 19:45:01 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2565 .pdf(296388 KB ) 6
150 2022-03-12 20:21:15 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2565 .pdf(298501 KB ) 3
151 2022-03-11 20:57:37 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 .pdf(295961 KB ) 5
152 2022-03-10 21:02:32 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 .pdf(297881 KB ) 9
153 2022-03-09 21:34:57 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 .pdf(297356 KB ) 11
154 2022-03-08 19:53:03 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 .pdf(297646 KB ) 7
155 2022-03-07 20:36:38 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 .pdf(295427 KB ) 13
156 2022-03-06 10:12:20 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2565.pdf(344139 KB ) 4
157 2022-03-05 23:17:22 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2565 .pdf(449927 KB ) 11
158 2022-03-04 22:21:07 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565 .pdf(451505 KB ) 9
159 2022-03-03 22:21:29 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565 .pdf(449098 KB ) 8
160 2022-03-02 21:24:02 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565 .pdf(454563 KB ) 8
161 2022-03-01 22:15:33 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 .pdf(448706 KB ) 9
162 2022-02-28 22:07:54 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(449178 KB ) 8
163 2022-02-27 21:53:44 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(524647 KB ) 12
164 2022-02-26 22:33:55 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(449516 KB ) 10
165 2022-02-25 21:39:31 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(456961 KB ) 8
166 2022-02-24 22:25:42 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(450460 KB ) 10
167 2022-02-23 22:05:45 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(449729 KB ) 10
168 2022-02-22 21:56:33 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(450818 KB ) 7
169 2022-02-22 09:18:01 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 21 กุมภาพันธ์ 2565.pdf(445427 KB ) 11
170 2022-02-20 21:51:02 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(445686 KB ) 15
171 2022-02-19 21:59:02 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(459843 KB ) 15
172 2022-02-18 22:16:08 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(458926 KB ) 3
173 2022-02-17 22:05:17 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(453318 KB ) 6
174 2022-02-16 22:59:45 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565.pdf(603810 KB ) 8
175 2022-02-15 22:43:56 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(603175 KB ) 7
176 2022-02-14 21:49:17 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(600717 KB ) 6
177 2022-02-13 22:22:26 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(599121 KB ) 6
178 2022-02-12 21:49:07 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(595878 KB ) 6
179 2022-02-11 23:04:01 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(594228 KB ) 7
180 2022-02-10 21:54:01 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(598772 KB ) 10
181 2022-02-09 23:35:14 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(597710 KB ) 8
182 2022-02-08 21:49:45 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(597075 KB ) 9
183 2022-02-07 22:14:10 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(595594 KB ) 10
184 2022-02-06 21:47:30 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(595111 KB ) 10
185 2022-02-05 21:06:00 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(592059 KB ) 8
186 2022-02-04 22:37:27 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(593209 KB ) 5
187 2022-02-03 21:52:42 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(595732 KB ) 7
188 2022-02-02 22:36:57 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(588622 KB ) 6
189 2022-02-01 23:12:12 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 .pdf(590900 KB ) 15
190 2022-01-31 21:38:39 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 .pdf(602913 KB ) 17
191 2022-01-31 09:23:27 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2565 .pdf(601356 KB ) 8
192 2022-01-29 21:36:41 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2565 .pdf(604069 KB ) 7
193 2022-01-28 21:23:12 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 .pdf(572525 KB ) 4
194 2022-01-27 21:44:23 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2565.pdf(609304 KB ) 9
195 2022-01-26 21:58:23 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 .pdf(611279 KB ) 8
196 2022-01-25 23:18:41 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 .pdf(608346 KB ) 6
197 2022-01-24 21:52:30 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2565.pdf(611116 KB ) 11
198 2022-01-23 21:28:15 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 23 มกราคม 2565.pdf(609354 KB ) 8
199 2022-01-22 21:09:23 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 22 มกราคม 2565.pdf(452473 KB ) 7
200 2022-01-21 21:31:34 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2565 .pdf(604311 KB ) 11
201 2022-01-20 21:50:54 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 .pdf(605422 KB ) 10
202 2022-01-19 22:17:08 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2565 .pdf(603823 KB ) 10
203 2022-01-18 21:29:25 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2565 .pdf(602302 KB ) 10
204 2022-01-18 09:43:12 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565 .pdf(600100 KB ) 10
205 2022-01-16 22:52:17 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2565 .pdf(737823 KB ) 16
206 2022-01-15 21:49:19 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2565 .pdf(754038 KB ) 9
207 2022-01-14 22:26:11 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2565 .pdf(754718 KB ) 7
208 2022-01-13 21:43:13 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2565 .pdf(739161 KB ) 14
209 2022-01-12 21:39:44 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2565 .pdf(730562 KB ) 9
210 2022-01-11 21:41:42 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2565 .pdf(741723 KB ) 12
211 2022-01-10 22:34:53 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 .pdf(737228 KB ) 12
212 2022-01-09 22:11:54 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2565 .pdf(781646 KB ) 11
213 2022-01-08 22:36:48 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2565 .pdf(789359 KB ) 7
214 2022-01-07 21:19:43 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 .pdf(783891 KB ) 6
215 2022-01-06 22:03:42 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2565 .pdf(784818 KB ) 13
216 2022-01-05 21:14:46 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 .pdf(783637 KB ) 11
217 2022-01-04 21:40:04 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2565.pdf(785115 KB ) 10
218 2022-01-03 21:11:33 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2565 .pdf(783827 KB ) 12
219 2022-01-02 22:48:38 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2565 .pdf(769365 KB ) 8
220 2022-01-01 21:24:16 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565.pdf(760483 KB ) 10
221 2021-12-31 22:08:02 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 .pdf(762455 KB ) 18
222 2021-12-30 21:08:50 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 .pdf(766437 KB ) 5
223 2021-12-30 05:56:33 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 .pdf(763805 KB ) 3
224 2021-12-28 21:38:07 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 .pdf(766113 KB ) 9
225 2021-12-27 21:52:23 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 .pdf(761388 KB ) 5
226 2021-12-26 21:17:14 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2564 .pdf(762831 KB ) 7
227 2021-12-25 21:48:44 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2564 .pdf(763422 KB ) 5
228 2021-12-24 21:42:48 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 .pdf(758317 KB ) 4
229 2021-12-23 23:08:28 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 .pdf(761106 KB ) 5
230 2021-12-22 21:25:59 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 .pdf(786908 KB ) 9
231 2021-12-21 21:48:03 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564.pdf(788837 KB ) 9
232 2021-12-20 21:51:11 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 .pdf(787800 KB ) 5
233 2021-12-20 10:20:40 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2564 .pdf(788258 KB ) 7
234 2021-12-19 00:51:15 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2564 .pdf(788738 KB ) 16
235 2021-12-18 09:05:00 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 .pdf(788869 KB ) 8
236 2021-12-16 21:51:57 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 .pdf(790482 KB ) 5
237 2021-12-15 22:22:37 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 .pdf(786995 KB ) 4
238 2021-12-14 21:54:36 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 .pdf(789311 KB ) 5
239 2021-12-13 22:30:43 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 .pdf(788328 KB ) 2
240 2021-12-12 21:24:11 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564.pdf(791993 KB ) 9
241 2021-12-11 23:17:10 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2564 .pdf(789901 KB ) 5
242 2021-12-11 00:10:33 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564 .pdf(790431 KB ) 3
243 2021-12-09 21:54:49 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 .pdf(793698 KB ) 2
244 2021-12-08 21:35:41 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 .pdf(788635 KB ) 8
245 2021-12-07 22:09:43 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 .pdf(782979 KB ) 3
246 2021-12-06 21:50:55 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564 .pdf(586476 KB ) 7
247 2021-12-05 23:53:06 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 .pdf(789214 KB ) 8
248 2021-12-04 22:26:37 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2564 .pdf(583993 KB ) 8
249 2021-12-03 22:30:27 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 .pdf(775539 KB ) 8
250 2021-12-02 21:20:32 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 .pdf(783639 KB ) 9
251 2021-12-01 22:25:42 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 .pdf(783093 KB ) 6
252 2021-11-30 22:00:05 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 .pdf(743905 KB ) 28
253 2021-11-29 22:00:23 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 .pdf(766667 KB ) 7
254 2021-11-28 21:31:19 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 .pdf(744076 KB ) 14
255 2021-11-27 21:05:13 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 .pdf(744418 KB ) 10
256 2021-11-26 21:27:05 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564.pdf(783145 KB ) 2
257 2021-11-25 21:12:33 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 .pdf(784009 KB ) 6
258 2021-11-24 21:09:02 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 .pdf(791989 KB ) 12
259 2021-11-23 21:52:38 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 .pdf(786299 KB ) 9
260 2021-11-22 21:33:11 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 .pdf(784191 KB ) 6
261 2021-11-21 21:24:24 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564.pdf(788085 KB ) 6
262 2021-11-20 21:27:21 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564.pdf(789193 KB ) 6
263 2021-11-19 22:08:33 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 .pdf(789511 KB ) 12
264 2021-11-18 21:05:12 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 .pdf(797083 KB ) 11
265 2021-11-18 09:04:55 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564.pdf(955636 KB ) 6
266 2021-11-17 16:33:34 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 .pdf(964716 KB ) 10
267 2021-11-15 21:07:30 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 .pdf(975968 KB ) 13
268 2021-11-14 22:20:58 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 .pdf(1000138 KB ) 5
269 2021-11-13 22:30:34 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 .pdf(961848 KB ) 7
270 2021-11-12 22:57:55 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 .pdf(959114 KB ) 2
271 2021-11-11 21:53:58 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 .pdf(960386 KB ) 3
272 2021-11-10 21:09:32 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 10 พฤศจิกายน 2564.pdf(959666 KB ) 10
273 2021-11-09 21:14:04 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 9 พฤศจิกายน 2564.pdf(966026 KB ) 10
274 2021-11-09 09:31:37 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 8 พฤศจิกายน 2564.pdf(957077 KB ) 9
275 2021-11-07 22:11:15 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 7 พฤศจิกายน 2564.pdf(960457 KB ) 13
276 2021-11-06 21:04:56 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 6 พฤศจิกายน 2564.pdf(961584 KB ) 4
277 2021-11-05 22:16:51 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 5 พฤศจิกายน 2564.pdf(961025 KB ) 6
278 2021-11-04 21:22:30 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 4 พฤศจิกายน 2564.pdf(964065 KB ) 8
279 2021-11-03 22:12:18 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 3 พฤศจิกายน 2564.pdf(961448 KB ) 9
280 2021-11-02 21:01:32 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 2 พฤศจิกายน 2564.pdf(959867 KB ) 17
281 2021-11-01 22:07:31 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 1 พฤศจิกายน 2564.pdf(975425 KB ) 11
282 2021-10-31 21:35:24 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 31 ตุลาคม 2564.pdf(994648 KB ) 19
283 2021-10-30 20:56:51 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 30 ตุลาคม 2564.pdf(993622 KB ) 5
284 2021-10-29 21:33:05 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 29 ตุลาคม 2564.pdf(990691 KB ) 11
285 2021-10-29 06:04:58 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 28 ตุลาคม 2564.pdf(989646 KB ) 3
286 2021-10-27 23:05:21 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 27 ตุลาคม 2564.pdf(987251 KB ) 10
287 2021-10-26 23:03:10 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 26 ตุลาคม 2564.pdf(978825 KB ) 8
288 2021-10-25 20:32:55 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 25 ตุลาคม 2564.pdf(980390 KB ) 15
289 2021-10-25 14:02:11 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 24 ตุลาคม 2564.pdf(980680 KB ) 2
290 2021-10-24 10:50:32 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 23 ตุลาคม 2564.pdf(979612 KB ) 16
291 2021-10-22 11:21:50 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 21 ตุลาคม 2564.pdf(950469 KB ) 15
292 2021-10-21 09:50:13 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 20 ตุลาคม 2564.pdf(953249 KB ) 10
293 2021-10-20 09:42:25 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 19 ตุลาคม 2564.pdf(947911 KB ) 11
294 2021-10-18 20:05:24 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 18 ตุลาคม 2564.pdf(970083 KB ) 7
295 2021-10-17 21:03:43 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 17 ตุลาคม 2564.pdf(967260 KB ) 9
296 2021-10-16 20:23:05 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 16 ตุลาคม 2564.pdf(1212428 KB ) 10
297 2021-10-16 10:18:38 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 15.10.2564.pdf(1115145 KB ) 6
298 2021-10-14 21:36:48 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 14 ตุลาคม 2564.pdf(1233504 KB ) 10
299 2021-10-13 20:25:39 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 13 ตุลาคม 2564.pdf(1203572 KB ) 23
300 2021-10-12 20:58:45 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 12 ตุลาคม 2564.pdf(1206515 KB ) 10
301 2021-10-11 20:18:30 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 11 ตุลาคม 2564.pdf(1210991 KB ) 14
302 2021-10-10 19:39:30 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 10 ตุลาคม 2564.pdf(1196833 KB ) 16
303 2021-10-10 01:19:14 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 9 ตุลาคม 2564.pdf(1192031 KB ) 9
304 2021-10-08 22:47:22 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 8 ตุลาคม 2564.pdf(1105390 KB ) 5
305 2021-10-07 20:20:32 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 7 ตุลาคม 2564.pdf(1106326 KB ) 13
306 2021-10-06 19:36:37 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 6 ตุลาคม 2564.pdf(1188692 KB ) 6
307 2021-10-05 20:00:13 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 5 ตุลาคม 2564.pdf(1108347 KB ) 9
308 2021-10-04 20:11:46 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 4 ตุลาคม 2564.pdf(1178882 KB ) 21
309 2021-10-03 23:24:42 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 3 ตุลาคม 2564.pdf(1026546 KB ) 18
310 2021-10-02 20:11:31 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 2 ตุลาคม 2564.pdf(1183415 KB ) 17
311 2021-10-01 20:06:17 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 1 ตุลาคม 2564.pdf(1105052 KB ) 12
312 2021-09-30 19:52:37 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 30 กันยายน 2564.pdf(1130551 KB ) 22
313 2021-09-29 19:41:07 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 29 กันยายน 2564.pdf(1127615 KB ) 15
314 2021-09-28 19:33:29 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 28 กันยายน 2564.pdf(1206670 KB ) 12
315 2021-09-27 19:58:38 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 27 กันยายน 2564.pdf(1204232 KB ) 10
316 2021-09-27 08:29:18 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง และข้อมูลการให้วัคซีน ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2564.pdf(1940415 KB ) 4
317 2021-09-26 19:38:49 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 26 กันยายน 2564.pdf (120.pdf(1203514 KB ) 6
318 2021-09-25 19:58:01 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 25 กันยายน 2564.pdf(1206943 KB ) 6
319 2021-09-24 20:08:57 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 24 กันยายน 2564.pdf(1184125 KB ) 4
320 2021-09-23 20:03:29 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 23 กันยายน 2564.pdf(1174501 KB ) 4
321 2021-09-22 20:07:50 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 22 กันยายน 2564.pdf(1173739 KB ) 9
322 2021-09-21 20:08:25 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 21 กันยายน 2564.pdf(1186124 KB ) 9
323 2021-09-20 19:36:26 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 20 กันยายน 2564.pdf(1186483 KB ) 8
324 2021-09-19 20:08:35 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 19 กันยายน 2564.pdf(1196535 KB ) 7
325 2021-09-18 20:13:31 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 18 กันยายน 2564.pdf(1183648 KB ) 5
326 2021-09-17 20:12:08 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 17 กันยายน 2564.pdf(1161089 KB ) 7
327 2021-09-16 19:44:08 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 16 กันยายน 2564.pdf(1164093 KB ) 7
328 2021-09-15 19:51:17 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 15 กันยายน 2564.pdf(1182125 KB ) 10
329 2021-09-14 20:13:27 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 14 กันยายน 2564.pdf(1174368 KB ) 9
330 2021-09-13 21:07:39 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 13 กันยายน 2564.pdf(1149574 KB ) 10
331 2021-09-12 19:44:10 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 12กันยายน 2564.pdf(1181213 KB ) 8
332 2021-09-11 21:33:43 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 11 กันยายน 2564.pdf(1182219 KB ) 3
333 2021-09-10 20:25:46 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 10 กันยายน 2564.pdf(1151591 KB ) 4
334 2021-09-09 20:22:36 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 9 กันยายน 2564.pdf(1148260 KB ) 8
335 2021-09-08 20:26:22 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 8 กันยายน 2564.pdf(1158256 KB ) 11
336 2021-09-07 20:06:54 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 7 กันยายน 2564.pdf(1173603 KB ) 3
337 2021-09-06 20:23:58 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 6 กันยายน 2564.pdf(1116798 KB ) 13
338 2021-09-05 19:26:46 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 5 กันยายน 2564.pdf(1046684 KB ) 7
339 2021-09-04 20:19:54 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 4 กันยายน 2564.pdf(1043867 KB ) 14
340 2021-09-03 20:29:05 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 3 กันยายน 2564.pdf(1208312 KB ) 7
341 2021-09-03 01:36:06 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 2 กันยายน 2564.pdf(1069502 KB ) 15
342 2021-09-01 20:31:04 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 1 กันยายน 2564.pdf(1042780 KB ) 14
343 2021-08-31 20:41:11 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 31 สิงหาคม 2564.pdf(1260649 KB ) 4
344 2021-08-30 21:05:56 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 30 สิงหาคม 2564.pdf(1174526 KB ) 10
345 2021-08-29 19:47:37 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 29 สิงหาคม 2564.pdf(1200066 KB ) 8
346 2021-08-28 19:52:59 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 28 สิงหาคม 2564.pdf(1255485 KB ) 6
347 2021-08-27 20:08:31 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 27 สิงหาคม 2564..pdf(1206772 KB ) 4
348 2021-08-26 20:17:29 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 26 สิงหาคม 2564.pdf(1209834 KB ) 11
349 2021-08-25 19:55:17 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 25 สิงหาคม 2564.pdf(1265875 KB ) 7
350 2021-08-24 20:54:23 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 24 สิงหาคม 2564.pdf(1262908 KB ) 6
351 2021-08-23 19:47:38 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 23 สิงหาคม 2564.pdf(1200800 KB ) 6
352 2021-08-22 20:11:21 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 22 สิงหาคม 2564.pdf(943719 KB ) 9
353 2021-08-21 20:05:04 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 21 สิงหาคม 2564.pdf(1185980 KB ) 11
354 2021-08-20 20:29:28 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 20 สิงหาคม 2564.pdf(1251901 KB ) 15
355 2021-08-19 20:38:18 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 19 สิงหาคม 2564.pdf(1192995 KB ) 9
356 2021-08-18 20:09:48 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 18 สิงหาคม 2564.pdf(1255263 KB ) 7
357 2021-08-17 21:04:10 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 17 สิงหาคม 2564.pdf(1187887 KB ) 11
358 2021-08-16 19:58:49 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 16 สิงหาคม 256.pdf(1244633 KB ) 8
359 2021-08-15 20:01:41 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 15 สิงหาคม 2564.pdf(930937 KB ) 28
360 2021-08-14 20:25:36 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 14 สิงหาคม 2564.pdf(1246329 KB ) 11
361 2021-08-14 15:47:34 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 13 สิงหาคม 2564.pdf(1238072 KB ) 1
362 2021-08-12 21:44:51 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 12 สิงหาคม 2564.pdf(1223142 KB ) 23
363 2021-08-11 21:57:18 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 11 สิงหาคม 2564.pdf(1216646 KB ) 13
364 2021-08-10 20:52:56 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 10 สิงหาคม 2564.pdf(1218038 KB ) 11
365 2021-08-09 20:39:15 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 9 สิงหาคม 2564.pdf(1160197 KB ) 24
366 2021-08-08 21:24:49 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 8สิงหาคม 2564.pdf(903730 KB ) 14
367 2021-08-07 20:33:11 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 7 สิงหาคม 2564.pdf(1222158 KB ) 7
368 2021-08-06 20:41:39 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 6 สิงหาคม 2564.pdf(1215037 KB ) 9
369 2021-08-05 20:57:23 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 5 สิงหาคม 2564.pdf(1213973 KB ) 13
370 2021-08-04 21:42:58 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 4 สิงหาคม 2564.pdf(1153442 KB ) 7
371 2021-08-03 23:05:24 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 3 สิงหาคม 2564.pdf(1232041 KB ) 11
372 2021-08-02 21:05:35 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 2 สิงหาคม 2564.pdf(1194634 KB ) 18
373 2021-08-01 21:38:37 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 1 สิงหาคม 2564.pdf(900918 KB ) 27
374 2021-07-31 21:13:03 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 31 กรกฎาคม 2564..pdf(1141131 KB ) 20
375 2021-07-31 17:07:18 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 30 กรกฎาคม 2564.pdf(1243641 KB ) 9
376 2021-07-30 15:15:40 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 29 กรกฎาคม 2564.pdf(1330831 KB ) 13
377 2021-07-29 21:01:21 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 28 กรกฎาคม 2564.pdf(1163830 KB ) 17
378 2021-07-28 14:34:25 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 27 กรกฎาคม 2564.pdf(1247247 KB ) 23
379 2021-07-27 20:00:57 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 26 กรกฎาคม 2564.pdf(1480105 KB ) 9
380 2021-07-26 13:16:43 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 25 กรกฎาคม 2564.pdf(1328215 KB ) 114
381 2021-07-25 18:03:31 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 24 กรกฎาคม 2564.pdf(1328215 KB ) 11
382 2021-07-24 16:31:49 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 23 กรกฎาคม 2564.pdf(1159480 KB ) 18
383 2021-07-23 13:53:09 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 22 กรกฎาคม 2564.pdf(1210042 KB ) 22
384 2021-07-22 13:43:39 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 21 กรกฎาคม 2564.pdf(1155576 KB ) 48
385 2021-07-21 11:05:03 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 20 กรกฎาคม 2564.pdf(1377125 KB ) 23
386 2021-07-20 07:22:13 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 19 กรกฎาคม 2564.pdf(1424784 KB ) 31
387 2021-07-18 21:35:07 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 18 กรกฎาคม 2564.pdf(1067835 KB ) 15
388 2021-07-17 19:00:52 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 17 กรกฎาคม 2564..pdf(1424519 KB ) 12
389 2021-07-17 08:24:24 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 16 กรกฎาคม 2564.pdf(1340484 KB ) 7
390 2021-07-15 20:12:51 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 15 กรกฎาคม 2564.pdf(1417081 KB ) 7
391 2021-07-14 16:32:13 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 14 กรกฎาคม 2564.pdf(1342812 KB ) 18
392 2021-07-13 18:35:15 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 13 กรกฎาคม 2564.pdf(1345774 KB ) 9
393 2021-07-12 18:07:11 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 12 กรกฎาคม 2564.pdf(1338996 KB ) 10
394 2021-07-11 21:17:29 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 11 กรกฎาคม 2564.pdf(1030953 KB ) 13
395 2021-07-10 21:50:00 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 10 กรกฎาคม 2564.pdf(1413832 KB ) 9
396 2021-07-09 17:55:20 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 9 กรกฎาคม 2564.pdf(1328155 KB ) 14
397 2021-07-08 18:59:04 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 8 กรกฎาคม 2564.pdf(1403993 KB ) 10
398 2021-07-07 18:18:13 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 7 กรกฎาคม 2564..pdf(1404318 KB ) 12
399 2021-07-06 17:45:54 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 6 กรกฎาคม 2564.pdf(1327943 KB ) 13
400 2021-07-05 16:28:27 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 5 กรกฎาคม 2564.pdf(1403527 KB ) 9
401 2021-07-04 16:20:08 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 4 กรกฎาคม 2564.pdf(1366393 KB ) 10
402 2021-07-03 16:44:16 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 3 กรกฎาคม 2564.pdf(1408350 KB ) 11
403 2021-07-02 18:21:56 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 2 กรกฎาคม 2564..pdf(1402781 KB ) 6
404 2021-07-01 16:09:18 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 1กรกฎาคม 2564.pdf(1322406 KB ) 19
405 2021-06-30 19:12:32 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 30 มิถุนายน 2564.pdf(1398899 KB ) 18
406 2021-06-29 16:23:01 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 29 มิถุนายน 2564.pdf(1397125 KB ) 12
407 2021-06-28 15:30:17 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 28 มิถุนายน 2564.pdf(1425893 KB ) 13
408 2021-06-27 19:08:24 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 27 มิถุนายน 2564..pdf(1384741 KB ) 10
409 2021-06-26 17:51:29 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 26 มิถุนายน 2564.pdf(1353339 KB ) 8
410 2021-06-25 15:41:39 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 25 มิถุนายน 2564..pdf(1424310 KB ) 5
411 2021-06-24 18:26:16 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 24 มิถุนายน 2564.pdf(1346990 KB ) 7
412 2021-06-23 18:28:50 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 23 มิถุนายน 2564.pdf(1345502 KB ) 11
413 2021-06-22 16:58:13 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 22 มิถุนายน 2564.pdf(1424134 KB ) 714
414 2021-06-21 11:33:51 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 .pdf(1437334 KB ) 10
415 2021-06-20 12:29:39 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2564 .pdf(1368803 KB ) 7
416 2021-06-19 10:12:09 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 19 มิถุนายน 2564..pdf(1340958 KB ) 3
417 2021-06-18 16:14:23 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 18 มิถุนายน 2564.pdf(1353198 KB ) 5
418 2021-06-17 23:01:29 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 17 มิถุนายน 2564.pdf(1434538 KB ) 7
419 2021-06-16 17:43:14 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 16 มิถุนายน 2564.pdf(1433720 KB ) 9
420 2021-06-15 12:38:39 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 15 มิถุนายน 2564..pdf(1432269 KB ) 11
421 2021-06-14 10:21:21 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 14 มิถุนายน 2564.pdf(1356704 KB ) 9
422 2021-06-13 14:57:07 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 13 มิถุนายน 2564.pdf(1386902 KB ) 6
423 2021-06-12 18:34:00 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 12 มิถุนายน 2564.pdf(1425012 KB ) 9
424 2021-06-11 16:24:39 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 11 มิถุนายน 2564.pdf(1420241 KB ) 8
425 2021-06-10 11:04:48 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 10 มิถุนายน 2564.pdf(1393216 KB ) 7
426 2021-06-09 17:43:28 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 9 มิถุนายน 2564.pdf(1356881 KB ) 3
427 2021-06-08 15:29:49 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 8 มิถุนายน 2564.pdf(1308608 KB ) 9
428 2021-06-07 11:24:34 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 7 มิถุนายน 2564.pdf(1340886 KB ) 16
429 2021-06-06 12:10:35 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 6 มิถุนายน 2564.pdf(1367579 KB ) 5
430 2021-06-05 17:29:34 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 5 มิถุนายน 2564.pdf(1354490 KB ) 8
431 2021-06-03 18:15:33 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 3 มิถุนายน 2564.pdf(1022235 KB ) 15
432 2021-06-02 13:44:37 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 2 มิถุนายน 2564.pdf(1003731 KB ) 8
433 2021-06-01 13:36:58 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 1 มิถุนายน 2564.pdf(995299 KB ) 14
434 2021-05-30 09:47:58 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 30 พฤษภาคม 2564.pdf(1006833 KB ) 21
435 2021-05-29 10:39:54 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 29 พฤษภาคม 2564.pdf(1003817 KB ) 6
436 2021-05-27 09:43:06 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 27 พฤษภาคม 2564.pdf(1010619 KB ) 15
437 2021-05-26 16:16:56 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 26 พฤษภาคม 2564.pdf(1002896 KB ) 6
438 2021-05-25 17:19:51 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 25 พฤษภาคม 2564.pdf(989839 KB ) 9
439 2021-05-24 10:32:04 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 24 พฤษภาคม 2564.pdf(977587 KB ) 12
440 2021-05-23 11:17:41 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 23 พฤษภาคม 2564.pdf(981707 KB ) 12
441 2021-05-22 09:50:31 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 22 พฤษภาคม 2564.pdf(1002937 KB ) 8
442 2021-05-21 15:54:52 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 21 พฤษภาคม 2564.pdf(962440 KB ) 12
443 2021-05-20 09:58:24 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 20 พฤษภาคม 2564.pdf(940037 KB ) 18
444 2021-05-19 13:30:06 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 19 พฤษภาคม 2564..pdf(979764 KB ) 12
445 2021-05-19 13:29:43 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 18 พฤษภาคม 2564..pdf(995252 KB ) 7
446 2021-05-17 18:06:01 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 17 พฤษภาคม 2564.pdf(966306 KB ) 20
447 2021-05-17 18:05:39 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 16 พฤษภาคม 2564.pdf(788689 KB ) 8
448 2021-05-15 16:00:58 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 15 พฤษภาคม 2564.pdf(965691 KB ) 20
449 2021-05-14 15:47:37 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 14 พฤษภาคม 2564.pdf(962853 KB ) 12
450 2021-05-13 16:47:56 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 13 พฤษภาคม 2564.pdf(1112363 KB ) 19
451 2021-05-12 16:25:58 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 12 พฤษภาคม 2564.pdf(1093852 KB ) 17
452 2021-05-11 19:27:59 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 11 พฤษภาคม 2564.pdf(1099371 KB ) 9
453 2021-05-10 12:41:11 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 10 พฤษภาคม 2564.pdf(1092161 KB ) 14
454 2021-05-09 16:14:56 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 9 พฤษภาคม 2564.pdf(1090777 KB ) 12
455 2021-05-08 16:07:02 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 8 พฤษภาคม 2564.pdf(804386 KB ) 12
456 2021-05-07 19:18:51 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 7 พฤษภาคม 2564.pdf(645980 KB ) 16
457 2021-05-06 16:14:13 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 6 พฤษภาคม 2546.pdf(1123051 KB ) 28
458 2021-05-05 16:15:28 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 5 พฤษภาคม 2564.pdf(644471 KB ) 19
459 2021-05-04 17:03:19 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 4 พฤษภาคม 2564.pdf(636794 KB ) 28
460 2021-05-03 17:36:16 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 3 พฤษภาคม 2564.pdf(636978 KB ) 18
461 2021-05-02 16:32:43 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 2 พฤษภาคม 2564.pdf(639672 KB ) 32
462 2021-05-01 14:14:14 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 1 พฤษภาคม 2564.pdf(632549 KB ) 19
463 2021-05-01 04:27:54 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 29 เมษายน 2564.pdf(626873 KB ) 27
464 2021-04-30 17:56:14 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 30 เมษายน 2564.pdf(631814 KB ) 27
465 2021-04-30 17:52:22 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 28 เมษายน 2564.pdf(622948 KB ) 106

Visited : 22963