หัวข้อเอกสาร :
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอก เมษายน 2564) จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดเอกสาร :

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอก เมษายน 2564) จังหวัดพัทลุง


ลำดับ
วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวน์โหลด)
จำนวนดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
1 2022-01-20 21:50:54 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 .pdf(605422 KB ) 0
2 2022-01-19 22:17:08 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2565 .pdf(603823 KB ) 2
3 2022-01-18 21:29:25 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2565 .pdf(602302 KB ) 5
4 2022-01-18 09:43:12 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565 .pdf(600100 KB ) 7
5 2022-01-16 22:52:17 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2565 .pdf(737823 KB ) 13
6 2022-01-15 21:49:19 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2565 .pdf(754038 KB ) 6
7 2022-01-14 22:26:11 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2565 .pdf(754718 KB ) 4
8 2022-01-13 21:43:13 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2565 .pdf(739161 KB ) 9
9 2022-01-12 21:39:44 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2565 .pdf(730562 KB ) 6
10 2022-01-11 21:41:42 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2565 .pdf(741723 KB ) 9
11 2022-01-10 22:34:53 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 .pdf(737228 KB ) 9
12 2022-01-09 22:11:54 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2565 .pdf(781646 KB ) 8
13 2022-01-08 22:36:48 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2565 .pdf(789359 KB ) 3
14 2022-01-07 21:19:43 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 .pdf(783891 KB ) 3
15 2022-01-06 22:03:42 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2565 .pdf(784818 KB ) 7
16 2022-01-05 21:14:46 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 .pdf(783637 KB ) 9
17 2022-01-04 21:40:04 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2565.pdf(785115 KB ) 7
18 2022-01-03 21:11:33 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2565 .pdf(783827 KB ) 9
19 2022-01-02 22:48:38 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2565 .pdf(769365 KB ) 5
20 2022-01-01 21:24:16 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565.pdf(760483 KB ) 3
21 2021-12-31 22:08:02 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 .pdf(762455 KB ) 2
22 2021-12-30 21:08:50 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 .pdf(766437 KB ) 3
23 2021-12-30 05:56:33 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 .pdf(763805 KB ) 2
24 2021-12-28 21:38:07 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 .pdf(766113 KB ) 8
25 2021-12-27 21:52:23 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 .pdf(761388 KB ) 4
26 2021-12-26 21:17:14 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2564 .pdf(762831 KB ) 6
27 2021-12-25 21:48:44 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2564 .pdf(763422 KB ) 4
28 2021-12-24 21:42:48 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 .pdf(758317 KB ) 1
29 2021-12-23 23:08:28 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 .pdf(761106 KB ) 3
30 2021-12-22 21:25:59 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 .pdf(786908 KB ) 5
31 2021-12-21 21:48:03 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564.pdf(788837 KB ) 7
32 2021-12-20 21:51:11 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 .pdf(787800 KB ) 3
33 2021-12-20 10:20:40 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2564 .pdf(788258 KB ) 5
34 2021-12-19 00:51:15 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2564 .pdf(788738 KB ) 13
35 2021-12-18 09:05:00 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 .pdf(788869 KB ) 6
36 2021-12-16 21:51:57 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 .pdf(790482 KB ) 4
37 2021-12-15 22:22:37 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 .pdf(786995 KB ) 3
38 2021-12-14 21:54:36 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 .pdf(789311 KB ) 4
39 2021-12-13 22:30:43 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 .pdf(788328 KB ) 1
40 2021-12-12 21:24:11 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564.pdf(791993 KB ) 7
41 2021-12-11 23:17:10 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2564 .pdf(789901 KB ) 3
42 2021-12-11 00:10:33 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564 .pdf(790431 KB ) 2
43 2021-12-09 21:54:49 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 .pdf(793698 KB ) 2
44 2021-12-08 21:35:41 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 .pdf(788635 KB ) 8
45 2021-12-07 22:09:43 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 .pdf(782979 KB ) 3
46 2021-12-06 21:50:55 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564 .pdf(586476 KB ) 6
47 2021-12-05 23:53:06 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 .pdf(789214 KB ) 8
48 2021-12-04 22:26:37 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2564 .pdf(583993 KB ) 6
49 2021-12-03 22:30:27 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 .pdf(775539 KB ) 7
50 2021-12-02 21:20:32 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 .pdf(783639 KB ) 8
51 2021-12-01 22:25:42 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 .pdf(783093 KB ) 5
52 2021-11-30 22:00:05 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 .pdf(743905 KB ) 25
53 2021-11-29 22:00:23 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 .pdf(766667 KB ) 5
54 2021-11-28 21:31:19 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 .pdf(744076 KB ) 14
55 2021-11-27 21:05:13 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 .pdf(744418 KB ) 10
56 2021-11-26 21:27:05 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564.pdf(783145 KB ) 1
57 2021-11-25 21:12:33 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 .pdf(784009 KB ) 6
58 2021-11-24 21:09:02 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 .pdf(791989 KB ) 12
59 2021-11-23 21:52:38 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 .pdf(786299 KB ) 9
60 2021-11-22 21:33:11 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 .pdf(784191 KB ) 6
61 2021-11-21 21:24:24 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564.pdf(788085 KB ) 6
62 2021-11-20 21:27:21 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564.pdf(789193 KB ) 6
63 2021-11-19 22:08:33 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 .pdf(789511 KB ) 12
64 2021-11-18 21:05:12 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 .pdf(797083 KB ) 11
65 2021-11-18 09:04:55 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564.pdf(955636 KB ) 6
66 2021-11-17 16:33:34 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 .pdf(964716 KB ) 10
67 2021-11-15 21:07:30 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 .pdf(975968 KB ) 12
68 2021-11-14 22:20:58 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 .pdf(1000138 KB ) 5
69 2021-11-13 22:30:34 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 .pdf(961848 KB ) 7
70 2021-11-12 22:57:55 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 .pdf(959114 KB ) 2
71 2021-11-11 21:53:58 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 .pdf(960386 KB ) 3
72 2021-11-10 21:09:32 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 10 พฤศจิกายน 2564.pdf(959666 KB ) 10
73 2021-11-09 21:14:04 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 9 พฤศจิกายน 2564.pdf(966026 KB ) 10
74 2021-11-09 09:31:37 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 8 พฤศจิกายน 2564.pdf(957077 KB ) 9
75 2021-11-07 22:11:15 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 7 พฤศจิกายน 2564.pdf(960457 KB ) 12
76 2021-11-06 21:04:56 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 6 พฤศจิกายน 2564.pdf(961584 KB ) 4
77 2021-11-05 22:16:51 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 5 พฤศจิกายน 2564.pdf(961025 KB ) 6
78 2021-11-04 21:22:30 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 4 พฤศจิกายน 2564.pdf(964065 KB ) 8
79 2021-11-03 22:12:18 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 3 พฤศจิกายน 2564.pdf(961448 KB ) 9
80 2021-11-02 21:01:32 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 2 พฤศจิกายน 2564.pdf(959867 KB ) 17
81 2021-11-01 22:07:31 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 1 พฤศจิกายน 2564.pdf(975425 KB ) 11
82 2021-10-31 21:35:24 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 31 ตุลาคม 2564.pdf(994648 KB ) 16
83 2021-10-30 20:56:51 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 30 ตุลาคม 2564.pdf(993622 KB ) 5
84 2021-10-29 21:33:05 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 29 ตุลาคม 2564.pdf(990691 KB ) 11
85 2021-10-29 06:04:58 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 28 ตุลาคม 2564.pdf(989646 KB ) 3
86 2021-10-27 23:05:21 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 27 ตุลาคม 2564.pdf(987251 KB ) 10
87 2021-10-26 23:03:10 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 26 ตุลาคม 2564.pdf(978825 KB ) 8
88 2021-10-25 20:32:55 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 25 ตุลาคม 2564.pdf(980390 KB ) 15
89 2021-10-25 14:02:11 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 24 ตุลาคม 2564.pdf(980680 KB ) 2
90 2021-10-24 10:50:32 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 23 ตุลาคม 2564.pdf(979612 KB ) 16
91 2021-10-22 11:21:50 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 21 ตุลาคม 2564.pdf(950469 KB ) 14
92 2021-10-21 09:50:13 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 20 ตุลาคม 2564.pdf(953249 KB ) 10
93 2021-10-20 09:42:25 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 19 ตุลาคม 2564.pdf(947911 KB ) 11
94 2021-10-18 20:05:24 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 18 ตุลาคม 2564.pdf(970083 KB ) 7
95 2021-10-17 21:03:43 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 17 ตุลาคม 2564.pdf(967260 KB ) 9
96 2021-10-16 20:23:05 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 16 ตุลาคม 2564.pdf(1212428 KB ) 10
97 2021-10-16 10:18:38 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 15.10.2564.pdf(1115145 KB ) 6
98 2021-10-14 21:36:48 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 14 ตุลาคม 2564.pdf(1233504 KB ) 10
99 2021-10-13 20:25:39 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 13 ตุลาคม 2564.pdf(1203572 KB ) 23
100 2021-10-12 20:58:45 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 12 ตุลาคม 2564.pdf(1206515 KB ) 9
101 2021-10-11 20:18:30 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 11 ตุลาคม 2564.pdf(1210991 KB ) 14
102 2021-10-10 19:39:30 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 10 ตุลาคม 2564.pdf(1196833 KB ) 16
103 2021-10-10 01:19:14 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 9 ตุลาคม 2564.pdf(1192031 KB ) 9
104 2021-10-08 22:47:22 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 8 ตุลาคม 2564.pdf(1105390 KB ) 5
105 2021-10-07 20:20:32 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 7 ตุลาคม 2564.pdf(1106326 KB ) 13
106 2021-10-06 19:36:37 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 6 ตุลาคม 2564.pdf(1188692 KB ) 6
107 2021-10-05 20:00:13 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 5 ตุลาคม 2564.pdf(1108347 KB ) 9
108 2021-10-04 20:11:46 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 4 ตุลาคม 2564.pdf(1178882 KB ) 21
109 2021-10-03 23:24:42 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 3 ตุลาคม 2564.pdf(1026546 KB ) 18
110 2021-10-02 20:11:31 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 2 ตุลาคม 2564.pdf(1183415 KB ) 17
111 2021-10-01 20:06:17 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 1 ตุลาคม 2564.pdf(1105052 KB ) 11
112 2021-09-30 19:52:37 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 30 กันยายน 2564.pdf(1130551 KB ) 18
113 2021-09-29 19:41:07 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 29 กันยายน 2564.pdf(1127615 KB ) 15
114 2021-09-28 19:33:29 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 28 กันยายน 2564.pdf(1206670 KB ) 12
115 2021-09-27 19:58:38 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 27 กันยายน 2564.pdf(1204232 KB ) 10
116 2021-09-27 08:29:18 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง และข้อมูลการให้วัคซีน ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2564.pdf(1940415 KB ) 4
117 2021-09-26 19:38:49 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 26 กันยายน 2564.pdf (120.pdf(1203514 KB ) 6
118 2021-09-25 19:58:01 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 25 กันยายน 2564.pdf(1206943 KB ) 6
119 2021-09-24 20:08:57 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 24 กันยายน 2564.pdf(1184125 KB ) 4
120 2021-09-23 20:03:29 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 23 กันยายน 2564.pdf(1174501 KB ) 4
121 2021-09-22 20:07:50 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 22 กันยายน 2564.pdf(1173739 KB ) 9
122 2021-09-21 20:08:25 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 21 กันยายน 2564.pdf(1186124 KB ) 9
123 2021-09-20 19:36:26 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 20 กันยายน 2564.pdf(1186483 KB ) 8
124 2021-09-19 20:08:35 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 19 กันยายน 2564.pdf(1196535 KB ) 7
125 2021-09-18 20:13:31 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 18 กันยายน 2564.pdf(1183648 KB ) 5
126 2021-09-17 20:12:08 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 17 กันยายน 2564.pdf(1161089 KB ) 7
127 2021-09-16 19:44:08 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 16 กันยายน 2564.pdf(1164093 KB ) 7
128 2021-09-15 19:51:17 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 15 กันยายน 2564.pdf(1182125 KB ) 10
129 2021-09-14 20:13:27 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 14 กันยายน 2564.pdf(1174368 KB ) 9
130 2021-09-13 21:07:39 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 13 กันยายน 2564.pdf(1149574 KB ) 10
131 2021-09-12 19:44:10 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 12กันยายน 2564.pdf(1181213 KB ) 8
132 2021-09-11 21:33:43 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 11 กันยายน 2564.pdf(1182219 KB ) 3
133 2021-09-10 20:25:46 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 10 กันยายน 2564.pdf(1151591 KB ) 4
134 2021-09-09 20:22:36 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 9 กันยายน 2564.pdf(1148260 KB ) 8
135 2021-09-08 20:26:22 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 8 กันยายน 2564.pdf(1158256 KB ) 11
136 2021-09-07 20:06:54 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 7 กันยายน 2564.pdf(1173603 KB ) 3
137 2021-09-06 20:23:58 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 6 กันยายน 2564.pdf(1116798 KB ) 13
138 2021-09-05 19:26:46 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 5 กันยายน 2564.pdf(1046684 KB ) 7
139 2021-09-04 20:19:54 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 4 กันยายน 2564.pdf(1043867 KB ) 14
140 2021-09-03 20:29:05 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 3 กันยายน 2564.pdf(1208312 KB ) 7
141 2021-09-03 01:36:06 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 2 กันยายน 2564.pdf(1069502 KB ) 15
142 2021-09-01 20:31:04 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 1 กันยายน 2564.pdf(1042780 KB ) 14
143 2021-08-31 20:41:11 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 31 สิงหาคม 2564.pdf(1260649 KB ) 4
144 2021-08-30 21:05:56 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 30 สิงหาคม 2564.pdf(1174526 KB ) 10
145 2021-08-29 19:47:37 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 29 สิงหาคม 2564.pdf(1200066 KB ) 8
146 2021-08-28 19:52:59 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 28 สิงหาคม 2564.pdf(1255485 KB ) 6
147 2021-08-27 20:08:31 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 27 สิงหาคม 2564..pdf(1206772 KB ) 4
148 2021-08-26 20:17:29 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 26 สิงหาคม 2564.pdf(1209834 KB ) 11
149 2021-08-25 19:55:17 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 25 สิงหาคม 2564.pdf(1265875 KB ) 7
150 2021-08-24 20:54:23 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 24 สิงหาคม 2564.pdf(1262908 KB ) 6
151 2021-08-23 19:47:38 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 23 สิงหาคม 2564.pdf(1200800 KB ) 6
152 2021-08-22 20:11:21 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 22 สิงหาคม 2564.pdf(943719 KB ) 9
153 2021-08-21 20:05:04 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 21 สิงหาคม 2564.pdf(1185980 KB ) 11
154 2021-08-20 20:29:28 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 20 สิงหาคม 2564.pdf(1251901 KB ) 15
155 2021-08-19 20:38:18 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 19 สิงหาคม 2564.pdf(1192995 KB ) 9
156 2021-08-18 20:09:48 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 18 สิงหาคม 2564.pdf(1255263 KB ) 7
157 2021-08-17 21:04:10 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 17 สิงหาคม 2564.pdf(1187887 KB ) 11
158 2021-08-16 19:58:49 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 16 สิงหาคม 256.pdf(1244633 KB ) 8
159 2021-08-15 20:01:41 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 15 สิงหาคม 2564.pdf(930937 KB ) 28
160 2021-08-14 20:25:36 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 14 สิงหาคม 2564.pdf(1246329 KB ) 11
161 2021-08-14 15:47:34 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 13 สิงหาคม 2564.pdf(1238072 KB ) 1
162 2021-08-12 21:44:51 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 12 สิงหาคม 2564.pdf(1223142 KB ) 23
163 2021-08-11 21:57:18 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 11 สิงหาคม 2564.pdf(1216646 KB ) 13
164 2021-08-10 20:52:56 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 10 สิงหาคม 2564.pdf(1218038 KB ) 11
165 2021-08-09 20:39:15 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 9 สิงหาคม 2564.pdf(1160197 KB ) 24
166 2021-08-08 21:24:49 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 8สิงหาคม 2564.pdf(903730 KB ) 14
167 2021-08-07 20:33:11 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 7 สิงหาคม 2564.pdf(1222158 KB ) 7
168 2021-08-06 20:41:39 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 6 สิงหาคม 2564.pdf(1215037 KB ) 9
169 2021-08-05 20:57:23 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 5 สิงหาคม 2564.pdf(1213973 KB ) 13
170 2021-08-04 21:42:58 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 4 สิงหาคม 2564.pdf(1153442 KB ) 7
171 2021-08-03 23:05:24 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 3 สิงหาคม 2564.pdf(1232041 KB ) 11
172 2021-08-02 21:05:35 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 2 สิงหาคม 2564.pdf(1194634 KB ) 18
173 2021-08-01 21:38:37 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 1 สิงหาคม 2564.pdf(900918 KB ) 27
174 2021-07-31 21:13:03 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 31 กรกฎาคม 2564..pdf(1141131 KB ) 20
175 2021-07-31 17:07:18 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 30 กรกฎาคม 2564.pdf(1243641 KB ) 9
176 2021-07-30 15:15:40 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 29 กรกฎาคม 2564.pdf(1330831 KB ) 13
177 2021-07-29 21:01:21 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 28 กรกฎาคม 2564.pdf(1163830 KB ) 17
178 2021-07-28 14:34:25 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 27 กรกฎาคม 2564.pdf(1247247 KB ) 23
179 2021-07-27 20:00:57 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 26 กรกฎาคม 2564.pdf(1480105 KB ) 9
180 2021-07-26 13:16:43 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 25 กรกฎาคม 2564.pdf(1328215 KB ) 114
181 2021-07-25 18:03:31 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 24 กรกฎาคม 2564.pdf(1328215 KB ) 11
182 2021-07-24 16:31:49 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 23 กรกฎาคม 2564.pdf(1159480 KB ) 18
183 2021-07-23 13:53:09 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 22 กรกฎาคม 2564.pdf(1210042 KB ) 22
184 2021-07-22 13:43:39 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 21 กรกฎาคม 2564.pdf(1155576 KB ) 48
185 2021-07-21 11:05:03 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 20 กรกฎาคม 2564.pdf(1377125 KB ) 23
186 2021-07-20 07:22:13 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 19 กรกฎาคม 2564.pdf(1424784 KB ) 31
187 2021-07-18 21:35:07 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 18 กรกฎาคม 2564.pdf(1067835 KB ) 15
188 2021-07-17 19:00:52 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 17 กรกฎาคม 2564..pdf(1424519 KB ) 12
189 2021-07-17 08:24:24 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 16 กรกฎาคม 2564.pdf(1340484 KB ) 7
190 2021-07-15 20:12:51 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 15 กรกฎาคม 2564.pdf(1417081 KB ) 7
191 2021-07-14 16:32:13 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 14 กรกฎาคม 2564.pdf(1342812 KB ) 18
192 2021-07-13 18:35:15 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 13 กรกฎาคม 2564.pdf(1345774 KB ) 9
193 2021-07-12 18:07:11 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 12 กรกฎาคม 2564.pdf(1338996 KB ) 10
194 2021-07-11 21:17:29 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 11 กรกฎาคม 2564.pdf(1030953 KB ) 13
195 2021-07-10 21:50:00 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 10 กรกฎาคม 2564.pdf(1413832 KB ) 9
196 2021-07-09 17:55:20 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 9 กรกฎาคม 2564.pdf(1328155 KB ) 14
197 2021-07-08 18:59:04 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 8 กรกฎาคม 2564.pdf(1403993 KB ) 10
198 2021-07-07 18:18:13 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 7 กรกฎาคม 2564..pdf(1404318 KB ) 12
199 2021-07-06 17:45:54 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 6 กรกฎาคม 2564.pdf(1327943 KB ) 13
200 2021-07-05 16:28:27 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 5 กรกฎาคม 2564.pdf(1403527 KB ) 9
201 2021-07-04 16:20:08 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 4 กรกฎาคม 2564.pdf(1366393 KB ) 9
202 2021-07-03 16:44:16 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 3 กรกฎาคม 2564.pdf(1408350 KB ) 11
203 2021-07-02 18:21:56 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 2 กรกฎาคม 2564..pdf(1402781 KB ) 6
204 2021-07-01 16:09:18 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 1กรกฎาคม 2564.pdf(1322406 KB ) 19
205 2021-06-30 19:12:32 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 30 มิถุนายน 2564.pdf(1398899 KB ) 18
206 2021-06-29 16:23:01 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 29 มิถุนายน 2564.pdf(1397125 KB ) 12
207 2021-06-28 15:30:17 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 28 มิถุนายน 2564.pdf(1425893 KB ) 12
208 2021-06-27 19:08:24 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 27 มิถุนายน 2564..pdf(1384741 KB ) 10
209 2021-06-26 17:51:29 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 26 มิถุนายน 2564.pdf(1353339 KB ) 8
210 2021-06-25 15:41:39 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 25 มิถุนายน 2564..pdf(1424310 KB ) 5
211 2021-06-24 18:26:16 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 24 มิถุนายน 2564.pdf(1346990 KB ) 7
212 2021-06-23 18:28:50 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 23 มิถุนายน 2564.pdf(1345502 KB ) 11
213 2021-06-22 16:58:13 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 22 มิถุนายน 2564.pdf(1424134 KB ) 714
214 2021-06-21 11:33:51 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 .pdf(1437334 KB ) 10
215 2021-06-20 12:29:39 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2564 .pdf(1368803 KB ) 7
216 2021-06-19 10:12:09 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 19 มิถุนายน 2564..pdf(1340958 KB ) 3
217 2021-06-18 16:14:23 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 18 มิถุนายน 2564.pdf(1353198 KB ) 5
218 2021-06-17 23:01:29 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 17 มิถุนายน 2564.pdf(1434538 KB ) 7
219 2021-06-16 17:43:14 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 16 มิถุนายน 2564.pdf(1433720 KB ) 9
220 2021-06-15 12:38:39 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 15 มิถุนายน 2564..pdf(1432269 KB ) 11
221 2021-06-14 10:21:21 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 14 มิถุนายน 2564.pdf(1356704 KB ) 9
222 2021-06-13 14:57:07 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 13 มิถุนายน 2564.pdf(1386902 KB ) 6
223 2021-06-12 18:34:00 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 12 มิถุนายน 2564.pdf(1425012 KB ) 9
224 2021-06-11 16:24:39 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 11 มิถุนายน 2564.pdf(1420241 KB ) 8
225 2021-06-10 11:04:48 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 10 มิถุนายน 2564.pdf(1393216 KB ) 7
226 2021-06-09 17:43:28 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 9 มิถุนายน 2564.pdf(1356881 KB ) 3
227 2021-06-08 15:29:49 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 8 มิถุนายน 2564.pdf(1308608 KB ) 9
228 2021-06-07 11:24:34 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 7 มิถุนายน 2564.pdf(1340886 KB ) 16
229 2021-06-06 12:10:35 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 6 มิถุนายน 2564.pdf(1367579 KB ) 4
230 2021-06-05 17:29:34 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 5 มิถุนายน 2564.pdf(1354490 KB ) 8
231 2021-06-03 18:15:33 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 3 มิถุนายน 2564.pdf(1022235 KB ) 15
232 2021-06-02 13:44:37 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 2 มิถุนายน 2564.pdf(1003731 KB ) 8
233 2021-06-01 13:36:58 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 1 มิถุนายน 2564.pdf(995299 KB ) 14
234 2021-05-30 09:47:58 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 30 พฤษภาคม 2564.pdf(1006833 KB ) 19
235 2021-05-29 10:39:54 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 29 พฤษภาคม 2564.pdf(1003817 KB ) 6
236 2021-05-27 09:43:06 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 27 พฤษภาคม 2564.pdf(1010619 KB ) 15
237 2021-05-26 16:16:56 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 26 พฤษภาคม 2564.pdf(1002896 KB ) 6
238 2021-05-25 17:19:51 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 25 พฤษภาคม 2564.pdf(989839 KB ) 9
239 2021-05-24 10:32:04 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 24 พฤษภาคม 2564.pdf(977587 KB ) 11
240 2021-05-23 11:17:41 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 23 พฤษภาคม 2564.pdf(981707 KB ) 12
241 2021-05-22 09:50:31 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 22 พฤษภาคม 2564.pdf(1002937 KB ) 8
242 2021-05-21 15:54:52 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 21 พฤษภาคม 2564.pdf(962440 KB ) 12
243 2021-05-20 09:58:24 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 20 พฤษภาคม 2564.pdf(940037 KB ) 18
244 2021-05-19 13:30:06 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 19 พฤษภาคม 2564..pdf(979764 KB ) 11
245 2021-05-19 13:29:43 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 18 พฤษภาคม 2564..pdf(995252 KB ) 7
246 2021-05-17 18:06:01 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 17 พฤษภาคม 2564.pdf(966306 KB ) 20
247 2021-05-17 18:05:39 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 16 พฤษภาคม 2564.pdf(788689 KB ) 8
248 2021-05-15 16:00:58 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 15 พฤษภาคม 2564.pdf(965691 KB ) 20
249 2021-05-14 15:47:37 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 14 พฤษภาคม 2564.pdf(962853 KB ) 12
250 2021-05-13 16:47:56 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 13 พฤษภาคม 2564.pdf(1112363 KB ) 19
251 2021-05-12 16:25:58 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 12 พฤษภาคม 2564.pdf(1093852 KB ) 17
252 2021-05-11 19:27:59 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 11 พฤษภาคม 2564.pdf(1099371 KB ) 9
253 2021-05-10 12:41:11 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 10 พฤษภาคม 2564.pdf(1092161 KB ) 14
254 2021-05-09 16:14:56 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 9 พฤษภาคม 2564.pdf(1090777 KB ) 12
255 2021-05-08 16:07:02 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 8 พฤษภาคม 2564.pdf(804386 KB ) 12
256 2021-05-07 19:18:51 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 7 พฤษภาคม 2564.pdf(645980 KB ) 16
257 2021-05-06 16:14:13 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 6 พฤษภาคม 2546.pdf(1123051 KB ) 27
258 2021-05-05 16:15:28 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 5 พฤษภาคม 2564.pdf(644471 KB ) 19
259 2021-05-04 17:03:19 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 4 พฤษภาคม 2564.pdf(636794 KB ) 28
260 2021-05-03 17:36:16 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 3 พฤษภาคม 2564.pdf(636978 KB ) 18
261 2021-05-02 16:32:43 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 2 พฤษภาคม 2564.pdf(639672 KB ) 32
262 2021-05-01 14:14:14 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 1 พฤษภาคม 2564.pdf(632549 KB ) 17
263 2021-05-01 04:27:54 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 29 เมษายน 2564.pdf(626873 KB ) 27
264 2021-04-30 17:56:14 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 30 เมษายน 2564.pdf(631814 KB ) 25
265 2021-04-30 17:52:22 สถานการณ์ COVID-19 พัทลุง 28 เมษายน 2564.pdf(622948 KB ) 98

Visited : 14098